KONTAKTINFORMASJON

Borettslaget Skåreråsen 3. Kontoradresse :
Skårer Terrasse 11, 
1473 Lørenskog

Beboere kan bruke postkassen. 
på gavlen v/Skårer Terrasse 11. 

E-post :      
styret.skaareraasen3@gmail.com

 
Postboks:       
Boks 323,   
2001 Lillestrøm
Org nr:  952 095 889

Fakturaadresse:    
Skåreråsen III Borettslag. 
Postboks 2719,  
7439 Trondheim.    
                                                                                                       Org.nr.952095899

eller: i pdf - format på e-post til             952095889@bori.no

Vår forvaltningskonsulent
Hege Birgitte Hatlem
hbh@bori.no
Tlf: 63 89 02 00

 ....