Vedlikehold

Andelseierens ansvar

Å holde boligen sin i forsvarlig stand er andelseierens ansvar Han må blant annet sørge for at gulvet på badet er tett og at rør vedlikeholdes slik at det ikke blir lekkasje  elektrisk anlegg i leiligheten vedlikeholdes for å unngå brannfare sluk på balkonger holdes åpne for å forbygge lekkasjer ·       ventiler holdes åpne for å hindre fuktskader på bygningen

 

 

Ansvarsfordelingen mellom borettslaget og andelseieren

Grovt sett er andelseieren ansvarlig for det indre vedlikeholdet av boligen, mens borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av bygningskroppen og alle fellesinstallasjoner.

 Vinduer: Andelseieren har vedlikeholdsplikt for vinduer, mens borettslaget har ansvar for utskiftning. Blir ruta knust, er det andelseieren som må skifte den, men  borettslaget må skifte ut vinduet med ramme når det er nødvendig.

 Dører: Innvendige dører er andelseierens ansvar. Borettslaget er ansvarlig for å skifte ut ytterdører, herunder balkongdører.

Rør og ledninger: Andelseieren er ansvarlig for rør inne i boligen, med unntak av felles rør og rør som er bygd inne i bærende konstruksjoner.

 Innvendige flater: Gulv, vegger og tak er andelseierens eget ansvar. Inventar, utstyr og apparater inne i boligen er også andelseierens ansvar.

 Bygningskroppen: Yttervegger, tak, bjelkelag og andre bærende konstruksjoner er borettslagets ansvar.

 Balkonger: Det bygningsmessige vedlikeholdet er borettslagets ansvar, men andelseieren er selv ansvarlig for å vedlikeholde de innvendige overflatene.

 

 Bad

 

Andelseier som ønsker å pusse opp bad, må på forhånd søke styret om å få refusjon iht gjeldende bestemmelser (inntil kr 10.000) og arbeidet må utføres av en godkjent våtromsbedrift. Husk også at gjeldende bestemmelser for våtrom må følges