STYRET

Styret består av følgende medlemmer:

Leder:       Inger Johanne Alijoski    47 21 10 52    Skårer Terrasse 29
Nestleder: Heiki Skavhaug              40 00 04 67    Skårer Terrasse 35
Medlem:   Anita Larsen                    45 23 23 42    Skårer Terrasse 37          
Medlem:   Tsering Nannestad          92 65 85 84    Skårer Terrasse 33 
Medlem:   Vibeke Baltzersen           92 24 95 39    Skårer Terrasse 31 

1.vara:     Hans Aalling                     93 00 46 12    Skårer Terrasse 35

 

Alle henvendelser til styret skal skje til styrets e-post:

styret.skaareraasen3@gmail.com eller 


Vakttelefon: 90 82 93 13. 
Skriv gjerne en melding på hva det gjelder, så ringes det tilbake.

 Det er ikke alltid vi kan svare i arbeidstiden, husk styrets medlemmer har en vanlig jobb

Forsikring for boligsammenslutning i IF - melding av skade

Fra 1/2-2019  er det IF  Forsikring som er forsikringsselskap for Skåreråsen 3 

Egenandelen er kr 10.000   - Egenandelen kan kreves av andelseier.                     

Husk! at det er viktig å begrense skadeutviklingen. Påse derfor at alle andels-/seksjonseiere er kjent med hvor stoppekranene til boligene befinner seg. Ta straks kontakt med brannvesen eller rørleggervakt når dette er påkrevet.