STYRET

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: Inger Johanne Alijoski 47 21 10 52 Skårer Terrasse 29

Nestleder: Rune Eriksen 406 26 705 Skårer Terrasse 23

Sekretær: Ann Rigmor Stavn 928 26 813 Skårer Terrasse 37

Styremedlem: Naseem Akhtar 932 23 896 Skårer Terrasse 4

1.Vara: Heiki Skavhaug. 40 00 04 67. Skårer terrasse 35
2. Vara: Tsering - Lhamo Nannestad 926 58 584 Skårer Terrasse 33

 

Alle henvendelser til styret skal skje til styrets e-post:

styret.skaareraasen3@gmail.com eller 


Telefon til styret: 90 82 93 13 
Skriv gjerne en melding på hva det gjelder, så ringes det tilbake.

 Det er ikke alltid vi kan svare i arbeidstiden, husk styrets medlemmer har en vanlig jobb

Forsikring for boligsammenslutning i IF - melding av skade

Fra 1/2-2019  er det IF  Forsikring som er forsikringsselskap for Skåreråsen 3 

Egenandelen er kr 10.000   - Egenandelen kan kreves av andelseier.                     

Husk! at det er viktig å begrense skadeutviklingen. Påse derfor at alle andels-/seksjonseiere er kjent med hvor stoppekranene til boligene befinner seg. Ta straks kontakt med brannvesen eller rørleggervakt når dette er påkrevet.