Lørenskog 28.04.24

Informasjon i forbindelse med videre renovering av kommunale vann- og avløpsrør på Skåreråsen.

 

Den 06.05.24 begynner arbeidet med renoveringen i Skårer Terrasse 2 – 21 og Skåreråsen fra Løkenåsveien og opp til høyblokkene.

Det er et stort prosjekt og vil være ferdig 01.12.24.

Vi får i perioden prooriske gangbaner for breddeutvidelser for trafikk og graving. I Skåreråsen blir det en kjørebane, så hun må vi alle ta hensyn og kjøre forsiktig.

Inn- og utkjøring til nedre p-plass blir som nå. Inn- og utkjøring til øvre p-plassen vil i en periode på 2-3 uker i tillegg være inn- og utkjøring for biler som skal videre til og fra blokkene i Skårer Terrasse.

Beboere med parkeringsplass 85 – 88 på øvre p-plass må parkere litt lenger bakover sin plass.

Fortau kan ikke brukes og beboere skal derfor benytte seg av vei opp forbi Skårer terrasse 15-11. Hjørnet ved Skårer Terrasse 2 vil bli gravd opp og ny gangvei blir over gresset.

Styret Skåreråsen III borettslag