Vinduene i kjellere og de fleste oppganger skal skiftes ut. Firma Vindu Entreprenøren as starter med arbeidet torsdag den 01.06.23. Det er tidligere sendt mail om dette.