Det har kommet mye snø i løpet av kort tid. Snørydding med traktor ble gjort to ganger på lørdag. Det ble lagt snø på avsatte depoer, i vente på bortkjøring. Dette er bestilt til mandag eller tirsdag i uke 51. Snø vil da bli kjørt til nedsiden av forballbanen.