Det har kommet mye snø, og firma som brøyter er nå på plass. De jobber ut over kvelden, og fortsetter i morgen tirsdag. Viktig at alle prøver å få inn sin bil på egen parkeringsplass. Da får naboen også plass og de som brøyter kommer til.