• Bytte av forsikringsselskap ... kr 150.000 spart
  • Søppelcontainer- arbeidet forsetter til våren........ 
  • Brukerundersøkelse- Dere vil snart motta ……….
  • Søppel og gjenstander i oppgangen og i kjeller...
  • Verandaer er ikke en bod.......Det er heller ikke tillatt med kjøle-/fryseskap!
  • Generelt vedlikehold – se våre vedtektene

les hele Infobrevet her