Tid: onsdag den 3.mai 2023 kl. 18.00-20.00

Kom ut og møt naboer og gjør et hyggelig bidrag for oss alle.