Protokoll fra styremøte den 02.01.23 er ligger under Dokumenter