Informasjon til beboere i Skåreråsen 3

Styret har avholdt 6 ordinære styremøter siden Generalforsamlingen i april. Det vil framover bli avholdt styremøter hver 3. uke. Protokoll fra styremøtene vil bli lagt ut på borettslagets hjemmeside: https://www.skarerasen3.no/

Under følger en oversikt over saker styret så langt har jobbet med og følger opp.

 1. Fordelt ansvarsoppgaver mellom styrets medlemmer
 2. Oppfølging rørskifte

Styret har utført befaringer i samarbeid med BTS-Rørfornying i etterkant av rørfornyingen.

 1. Oppgradering av lekeplasser og uteområdet

Befaringer og innhenting av anbud for oppgradering av lekeplasser og uteområdet. 2. runde med forespørrsel på anbud fra Trigonor og Søve.

Utskifting av avfallsbøtter ved inngangsparti og ved lekeplasser ligger i dette prosjektet.

 1. Rydding av kjellere – fellesrom

I henhold til Husordensreglene er det forbudt å hensette gjenstander i felles kjellerrom. Styret hadde i mai (i forbindelse med vasking av kjellerene) befaring i alle felles kjellerrom. Det ble dessverre funnet gjenstander i alle kjellerrommene. Det var hensatt alt fra møbler, bildekk og hvitevarer. Dette ble da fjernet av styret.  Styret ber om at beboerene respekterer Husordensreglene og ikke hensetter gjenstander utenfor egen bod. Det er viktig også i forhold til brannforskrifter og HMS. Avgift for ekstra levereing av avfall belastes borettslaget.

 1. HMS mappe- innkjøp og opplæring

Det er tegnet kontrakt med BORI om digital HMS-pakke. Denne pakken skal bidra til at styret  mer systematisk etablering og oppfølning av pålagt HMS-arbeid. Styret vil blir kurset i dette 17.oktober hos BORI.

 1. Fornyet avtale vedr. snømåking og strøing

Avtalen vil bli fornyet i samarbeid med SÅ2

 1. Infrastuktur til garasjeanlegget

Nedbetaling på ny infrastruktur dekkes av alle garasjeeiere. Gjeldene fra 01.01.23.

 1. Ladebokser til garasjeeiere (samarbeid med SÅ 2)

Ladebokser til de som har bestilt kommer i uke 44.

 1. Bortkjøring av beboers søppel

Tilhenger ble satt ut ved alle blokkene i juni.

 1. Svar på skriftlige henvendelser fra beboere og andre

Skriftlige henvendelser fra beboere, som ikke er akutte hastesaker, vil bli behandlet på styremøter.

 1. Avtale med snekkerfirma

 I uke 33 ble det gjort avtale med snekkerfirma «De som kan». Dette firmaet vil utføre mindre jobber, som skifte av vinduer og dører m.m for borettslaget.

 1. Oppbevaring på balkonger. Endring i Husordenslegene § 1:

Vedtatt på Generalforsamling 2022.

Forutenom vanlige utemøbler/sittegrupper skal det ikke oppbevares andre ting på balkonger av hensyn til HMS.

Dette ble publisert på borettslagets webside 17.05.22.

 1. Felling av furu

Vedtatt på Generalforsamling 2022.

Det er i etterkant kartlagt at det i tillegg er 2 andre trær som må felles på grunn av at de er døde.

Firma som har avtale om å utføre arbeidet hadde ikke anledning før sommeren, men på senhøsten.

 1. Rengjøring av nedgravde avfallsbrønner

Det ble i august utført renhold av avfallsbrønnene. Dette skal utføres 1 gang pr. år.

 1. Vanntrykk

Styret har vært på befaring med firmaet Andenæs AS. Purret på anbud.