Styret

Styret består av følgende medlemmer:

Leder:       Inger Johanne Alijoski    47 21 10 52    Skårer Terrasse 29
Medlem:   Rune Eriksen                  40 62 67 05    Skårer Terrasse 23
Medlem:   Anita Larsen                    45 23 23 42    Skårer Terrasse 37          
Medlem:   Kjersti Helene Baahus    47 63 70 53    Sigrids vei 34 
Medlem:   Vibeke Baltzersen           92 24 95 39    Skårer Terrasse 31 

1.vara:     Hans Aalling                     93 00 46 12    Skårer Terrasse 35

 

Alle henvendelser til styret skal skje til styrets e-post:

styret.skaareraasen3@gmail.com eller 


Vakttelefon: 90 82 93 13. 
Om det haster? vennligst bruk SMS  -  

 Det er ikke alltid vi kan svare i arbeidstiden, husk styrets medlemmer har en vanlig jobb


Har lyset gått, eller er det annet som skal ordnes?

Hvis det er noe som har med Vaktmester kompaniet så er det Kjersti Baahus som dere må kontakte. 
Send henne en SMS på tlf 47 63 70 53   - Kjersti er ikke på facebook så gi beskjed direkte.


Forsikring for boligsammenslutning i IF - melding av skade

Fra 1/2-2019  er det IF  Forsikring som er forsikringsselskap for Skåreråsen III
Egenandelen er pr januar 2019  kr 6.000   - Egenandelen kan kreves av andelseier. 

Husk! at det er viktig å begrense skadeutviklingen. Påse derfor at alle andels-/seksjonseiere er kjent med hvor stoppekranene til boligene befinner seg. Ta straks kontakt med brannvesen eller rørleggervakt når dette er påkrevet.


Trappevask - Vaktmester

Trappevask:  Super Renhold
Vasker hver onsdag.
Alle beboere bes om at dørmatter tas inn for å lette vasking foran dørene til leilighetene


Vaktmesterkompaniet -  kommer normalt på torsdager
Ser du en lyspærer som har gått? vennligst send en SMS til vakttelefon -- husk og oppgi adressen/stedet