Litt nytt på slutten av året

  • Har lyset gått, eller er det annet som skal ordnes?
  • Hvis det er noe som har med Vaktmester kompaniet så er det ..............
  • Avfallsbrønner -- De fleste brønner har kommet og blir midlertidig………..
  • Rørfornying ...... Det er andelseierne som skal bestemme veien fram .......
  • Parkering – Ekstra plasser – Ledige plasser 
  • Elbil -- Det går langsomt men vi holder på. 
  • Lys i kjellerboder – får ofte spørsmålet: «Hvem har ansvaret for å skifte lyspærer ……

Endring i styret
Christian Gøllner har trukket seg fra styret.
Isabella Morken Facconi trer inn som styremedlem inntil generalforsamlingen i april 2019.

Og til slutt vil styret ønske alle beboere et godt nytt år

Les hele Infobrevet her