Å bo hos oss

Parkeringsregler med få ord

Vi har avtale med Smart Security angående parkering på området.

Maks 15 min parkering for av/pålessing ved oppgangene.

For biler med parkeringsbevis for forflytningshemmede, eller beboere med behov for utvidet parkering kontakt styrets vakt telefon: 908 29 313

Ved leie av håndverker kontakt vakttelefon 908 29 313 for parkeringstillatelse.

Alle henvendelser vedrørende bytte av parkeringsplass, søknad om ekstra parkeringsplass osv. rettes til styret.Styret vedlikeholder lister over parkeringsplassene.

Øvrige bestemmelser om parkeringsplasser er under revisjon

--------------------------

Gjesteparkering

Alle andelseiere har fått utdelt gjesteparkeringskort

Kortene er nummerert og er registrert på den respektive andelseier
Det er andelseiers ansvar at alle besøkende får låne gjesteparkeringskort.
Dersom beboer mister sine kort eller har bruk for flere kort kan disse kjøpes via styret